jane iredale - Mystikol Powdered Eyeliner - Amethyst (violet)-4172